En poursuivant la navigation sur ce site, j'autorise l'utilisation de cookies de suivis et de préférences.

Les différents programmes immobiliers

Découvrez bientôt les programmes immobiliers en cours de développement dans la Principauté.

Aquesta formació s’ha d’acreditar mitjançant un certificat de formació específica en matèria de seguretat i salut en el treball, que l’ha d‘emetre un servei de prevenció aliè o una entitat pública o privada amb capacitat per desenvolupar activitats formatives específiques en aquesta matèria.

Es poden valorar i tenir en consideració altres cursos o activitats concretes fets, sempre que s’ajustin als requisits establerts en aquest Reglament.

Question parfum : Pour un meilleur prix, acheter à Andorre La Vieille ou au Pas de La Case ?

Voir

Météo & Accès routier